Maak nu een vrijblijvende afspraak

Wil jij eenvoudig je onzichtbare data ontsluiten?
Probeer dan vrijblijvend Knowledgetrack Inquire!

80 % SNELLER BESLISSEN
80%
80%
   

Blijf concurrenten voor en
verkort uw time-to-market.

Sneller beslissen, dankzij de allernieuwste technologie kunt u in een oogwenk beslissen wat het beste antwoord is op uw organisatievraagstukken. Knowledgetrack is een eenvoudige manier om sneller te beslissen,  uw doelen te behalen en concurrenten voor te blijven.

85 % EFFECTIEVER BESTUREN
85%
85%
   

Besluitvorming en besturen met Zwitserse nauwkeurigheid

Effectief besturen met Zwitserse precisie voor hoogwaardige besluitvorming. Geen twijfel over uw informatiebehoefte en kennispositie meer.  Omdat Knowledgetrack u het beste antwoord op uw organisatievraagstukken laat weten.

95 % BETER PRESTEREN
95%
95%
   

Gebruik KnowledgeTrack voor betere prestaties

Beter presteren door effectieve besluitvorming en daarmee van absolute toegevoegde waarde voor uw organisatie. Knowledgetrack traceert uw bestaande informatie en vertaalt deze naar real-time kennis.

KnowledgeTrack wijst u de juiste weg naar succes

KnowledgeTrack™ is een documentanalyse-tooling die ongestructureerde tekstgegevens omzet in hoogwaardige informatie en dit vertaalt naar bruikbare kennis waarmee de de gehele organisatie dezelfde taal zal spreken.

KnowledgeTrack ™ wordt ingezet om samenhang van impliciete beleidsdoelen uit strategische documenten te vinden en deze expliciet te maken. De expliciet gemaakte beleidsdoelen kunnen vervolgens getoetst worden op kruisverbanden met doelstellingen uit operationele documentatie zoals teamplannen, procesbeschrijvingen, rapportages, etc.

Op deze manier kan de verkregen informatie vertaald worden naar kennis t.b.v. effectieve besluitvorming en sturing om uw doelen te bereiken.

KnowledgeTrack™ is een documentanalyse-tooling die ongestructureerde data uit strategische-
en operationele documenten omzet in hoogwaardige informatie en dit vertaalt naar bruikbare kennis. KnowledgeTrack™ wordt ingezet om samenhang van impliciete beleidsdoelen uit strategische documenten te vinden, te classificeren en expliciet te maken. De geclassificeerde
en expliciet gemaakte beleidsdoelen kunnen vervolgens getoetst worden op kruisverbanden met doelstellingen uit operationele documentatie zoals teamplannen, procesbeschrijvingen,
rapportages, etc. Op deze manier kan de verkregen informatie vertaald worden naar kennis t.b.v. effectieve besluitvorming en sturing om uw doelen te bereiken. De woorden en kruisverbanden die zijn gevonden kunnen in de vervolgfase worden gebruikt om ongestructureerde
(meta-) data te zoeken, te classificeren en te ontsluiten. Op deze manier ontstaat een eenduidig begrippenkader zodat de gehele organisatie dezelfde taal zal spreken. Uw kennispositie zal aanzienlijk verbeterd worden en de kwaliteit van besluitvorming t.a.v.
organisatiesturing zal toenemen.

Welke (on-)gestructureerde data behoort bij bovenstaande organisatiedoelen en operationele doelstellingen? Met KnowledgeTracing wordt de kwaliteit van uw ongestructureerde
data aanzienlijk verhoogd, waardoor het rendement van deze informatie exponentieel toeneemt. Schattingen geven aan dat 80% van de informatie waarover organisaties beschikken, opgeslagen is als (ongestructureerde) tekst in bijvoorbeeld documenten, email en intranetof webpagina’s. KnowledgeTracing is een Textmining technologie die de organisatie in staat stelt om –met terugwerkende kracht – deze ongestructureerde informatie van relevante
kenmerken (metedata) te voorzien, zodat deze bronnen beter gevonden en in relatie tot doelensturing beter benut kunnen worden. Hiermee verkrijgt de organisatie inzicht in de aard en inhoud van de informatie waarover zij beschikt om daarmee – vaak ook in combinatie met gestructureerde data uit databases – betere beslissingen te kunnen nemen. Textmining wordt daarom ook wel “Knowledge discovery from texts” genoemd.

KnowledgeTrack Enterprise discovery is de zoekfunctie die medewerkers in de organisatie kunnen gebruiken om de eerder geclassificeerde informatiebronnen te kunnen doorzoeken. Waarbij ze de mogelijkheid hebben om met één zoekfunctie door meerdere (alle) ongestructureerde en gestructureerde informatiebronnen in de organisatie kunnen zoeken: van SharePoint tot email tot netwerkschijven.

KnowledgeTrack Inquire gaat nog een stap verder en maakt het mogelijk om voor een toepassing of systeem een specifieke zoekfunctie te realiseren. Bijvoorbeeld – in geval van de Provincie – om in één applicatie zoeken mogelijk te maken voor zowel professionals (die het vakjargon kennen) als bezoekers (die mogelijk andere terminologie gebruiken). Met de KnowledgeTrack suite kunt u heel eenvoudig informatie vertalen naar kennis, waardoor het rendement van informatie toeneemt.

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN KNOWLEDGE TRACK ™

Verbeter uw kennispositie met Zwitserse technologie en
vertaal uw informatie naar hoogwaardige kennis en besluitvorming.

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN KNOWLEDGE TRACK ™

Verbeter uw kennispositie met Zwitserse technologie en
vertaal uw informatie naar hoogwaardige kennis en besluitvorming.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

De voordelen van KnowledgeTrack™

Snellere besluitvorming, doordat de KnowledgeTrack tooling alle beschikbare strategische en operationele documenten voor u leest, analyseert en met elkaar verbindt.

Noodzakelijke expliciete kennis bevindt zich in uw bestaande IT-systemen en kan makkelijker ontsloten worden.

De expliciete informatie uit uw IT-systemen sluit beter aan bij uw impliciete informatiebehoefte. En levert daarmee kennis en inzicht voor effectieve besturing en optimale besluitvorming.

De Return on Information van uw IT-systemen zal hierdoor exponentieel toenemen.

Snelle besluitvorming maakt dure consultants ten behoeve van tijdrovende adviestrajecten overbodig.

Omdat KnowledgeTrack gebruiksvriendelijk is zijn kostbare, tijdrovende trainingen niet noodzakelijk.

Uw organisatie gaat integraal duidelijke consistente samenhangende taal spreken.

Partners van KnowledgeTrack 

 

Snellere besluitvorming, doordat de KnowledgeTrack document analyse-tooling, en dus niet uzelf, alle beschikbare strategische en operationele documenten leest, analyseert en met elkaar verbindt.

Noodzakelijke expliciete kennis bevindt zich in uw bestaande IT-systemen en kan makkelijker ontsloten worden.

De expliciete informatie uit uw IT-systemen sluit beter aan bij uw impliciete informatiebehoefte. En levert daarmee kennis en inzicht voor effectieve besturing en optimale besluitvorming.

De Return on Information van uw IT-systemen zal hierdoor exponentieel toenemen.

Snelle besluitvorming maakt dure consultants ten behoeve van tijdrovende adviestrajecten overbodig.

Omdat KnowledgeTrack gebruiksvriendelijk is zijn kostbare, tijdrovende trainingen niet noodzakelijk.

Welkom vreemdeling! Dit is een voorbeeldtekst voor uw fantastische Promo Box! Voel u vrij om het te verwijderen en het te vervangen met uw eigen bericht!

Mail ons

5 + 2 = ?

Skill of Taak
100%
85%
90%

STAP 1

80 % SNELLER BESLISSEN
80%
80%
   
85 % BETER BESLISSEN
85%
85%
   
90% GOEDKOPER BESLISSEN
90%
90%
   
CSS3
75%
WordPress
50%
PHP
100%
jQuery
25%

Blijf concurrenten voor en
verkort uw time-to-market.

Dankzij de allernieuwste technologie kunt u in een oogwenk beslissen wat het beste antwoord is op uw organisatievraagstukken. Knowledgetrack is een eenvoudige manier om sneller te beslissen, de time-to-market te verkorten concurrenten voor te blijven.

Besluitvorming van hoge kwaliteit
met 100% Zwitserse nauwkeurigheid

Kennismanagement met Zwitserse precisie voor hoogwaardige besluitvorming ligt binnen uw bereik. Geen twijfel over uw informatiebehoefte. Omdat Knowledgetrack je het beste antwoord laat weten.

Pas KnowledgeTrack toe voor een
100% hoger rendement op informatie.

Betere besluitvorming voor een redelijke prijs en van echte toegevoegde waarde voor uw organisatie. Knowledgetrack traceert uw bestaande informatie en vertaalt deze naar real-time kennis.

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN KNOWLEDGE TRACK ™

Verbeter uw kennispositie met Zwitserse technologie en
vertaal uw informatie naar hoogwaardige kennis en besluitvorming.

100 % SNELLER BESLISSEN
100 % BETER BESLISSEN
100 % GOEDKOPER BESLISSEN

Blijf concurrenten voor en
verkort uw time-to-market.

Dankzij de allernieuwste technologie kunt u in een oogwenk beslissen wat het beste antwoord is op uw organisatievraagstukken. Knowledgetrack is een eenvoudige manier om sneller te beslissen, de time-to-market te verkorten concurrenten voor te blijven.

Besluitvorming van hoge kwaliteit
met 100% Zwitserse nauwkeurigheid

Kennismanagement met Zwitserse precisie voor hoogwaardige besluitvorming ligt binnen uw bereik. Geen twijfel over uw informatiebehoefte. Omdat Knowledgetrack je het beste antwoord laat weten.

Pas KnowledgeTrack toe voor een
100% hoger rendement op informatie.

Betere besluitvorming voor een redelijke prijs en van echte toegevoegde waarde voor uw organisatie. Knowledgetrack traceert uw bestaande informatie en vertaalt deze naar real-time kennis.

Het complete KnowledgeTrack pakket

STAP 1 – Vaststellen van de gewenste kennispositie

Het bepalen van de huidige- en gewenste kennispositie op basis van de organisatiedoelen, zodat daar de juiste informatie bij gevonden kan worden. 

STAP 2 – Ontwerpen van de kenniskaart

De eigen kennispositie verbeteren op strategisch, proces en operationeel niveau en concreet invullen. Welke parameters horen bij welke doelen en doelstellingen.

STAP 3 – Bepalen van de gewenste kennisroute

Geklassificeerde doelstellingen concreet  maken en deze doelen ook met naam  voor laten komen in informatiebronnen waaruit kennis wordt gedestilleerd.

 • Doorlooptijd:

  5 dagen

 • Kosten:

  7950,-

 • Resultaat:

  Inzicht in eigen kennispositie
  Overzicht in de vorm van een kenniskaart
  Overzicht in de gewenste kennisroute

KnowledgeTrack ™ uitproberen?
Maak dan nu een afspraak!

Het kost u hoogstens één telefoontje en een uur van uw kostbare tijd.

Daar krijgt u waardevolle inzichten voor terug.

[popup_anything id=”4645″]

Maak nu kennis met KnowledgeTrack

INTRODUCTIE AANBOD:

✔ GRATIS WEBINAR

inclusief

✔ KNOWLEDGETRACK ANALYSE

Schrijf nu in, het aantal plaatsen is beperkt!

BEKIJK HET AANBOD HIER

1. Strategische analyse

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelen.

Bepalen of deze eenduidige doelen  coherent voorkomen binnen de strategische documenten.

Strategische doelen SMART maken en classificeren.

2. Operationele analyse

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelstellingen.

Bepalen of deze eenduidige doelstellingen coherent voorkomen binnen de operationele documenten.

Operationele doelstellingen SMART maken en classificeren.

3. Matchen van de strategische en operationele analyses

Het onderzoeken van de samenhang  tussen strategische doelen en operationele doelstellingen.

Informatie uit strategische en operationele documenten vertalen naar kennis ten behoeve van effectieve sturing en efficiente besluitvorming.

1. Analyse organisatielandschap

Aan de hand van o.a. organisatiebeschrijvingen, bedrijfsfuncties, en procesarchitectuur wordt het organisatielandschap gestructureerd.

Middels interview wordt het organisatielandschap gevalideerd

2. Locatie bepalen van de geanalyseerde documenten binnen de organisatiestructuur

De geanaliseerde strategische en operationele documenten plotten op de organisatiestructuur

1. Organisatiedoelen en operationele doelstellingen positioneren op de kenniskaart

De positie van strategische doelen en operationele doelstellingen bepalen op de kenniskaart.

Doelen en doelstellingen concreet maken en classificeren zodat deze doelen ook met naam voorkomen in informatiebronnen waar uit kennis wordt gedestilleerd.

2. De beste routes tussen de verschillende doelen en doelstellingen bepalen.

De optimale route tussen doelen en doelstellingen bepalen.

Kennisbehoefte bepalen van doelen en doelstellingen om deze te bereiken

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelen.

Bepalen of deze eenduidige doelen  coherent voorkomen binnen de strategische documenten.

Strategische doelen SMART maken en classificeren.

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelstellingen.

Bepalen of deze eenduidige doelstellingen coherent voorkomen binnen de operationele documenten.

Operationele doelstellingen SMART maken en classificeren.

Het onderzoeken van de samenhang  tussen strategische doelen en operationele doelstellingen.

Informatie uit strategische en operationele documenten vertalen naar kennis ten behoeve van effectieve sturing en efficiente besluitvorming.

Aan de hand van o.a. organisatiebeschrijvingen, bedrijfsfuncties, en procesarchitectuur wordt het organisatielandschap gestructureerd.

Middels interview wordt het organisatielandschap gevalideerd

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelstellingen.

Bepalen of deze eenduidige doelstellingen coherent voorkomen binnen de operationele documenten.

Operationele doelstellingen SMART maken en classificeren.

Aan de hand van o.a. organisatiebeschrijvingen, bedrijfsfuncties, en procesarchitectuur wordt het organisatielandschap gestructureerd.

Middels interview wordt het organisatielandschap gevalideerd

De optimale route tussen doelen en doelstellingen bepalen.

Kennisbehoefte bepalen van doelen en doelstellingen om deze te bereiken

Het complete KnowledgeTrack pakket

STAP 1 – Vaststellen van de gewenste kennispositie

In deze fase brengen wij voor u op basis van beschikbare strategische en operationele informatie de organisatiedoelen en operationele doelstellingen in kaart.

Vervolgens worden de organisatiedoelen en operationele doelstellingen gekwantificeerd en op elkaar afgestemd zodat u deze informatie eenvoudig kunt vertalen naar kennis en daarmee voor u de optimale kennispositie ontstaat.

STAP 2 – Ontwerpen van de kenniskaart

Uw kennispositie is vanaf hier het startpunt geworden waarmee u effectief  door het organisatielandschap navigeert om uw organisatiedoelen te kunnen bereiken.

Daarbij is het belangrijk om het organisatielandschap goed in kaart te brengen. Om dit te bereiken brengen wij organisatiestructuur, doelstellingen, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen samen.

Op deze manier ontstaat een duidelijk overzicht van het organisatielandschap.

STAP 3 – Bepalen van de gewenste kennisroute

Met (1) de kennispositie en (2) de kenniskaart als startpunt van deze stap, bent u nu in staat om effectief te sturen door het organisatielandschap.

Daarom brengen wij voor u in deze stap  de beste kennisroute naar uw einddoel in kaart, zodat u beter kunt beslissen en efficient uw organisatiedoelen kunt bereiken.

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelen.

Bepalen of deze eenduidige doelen  coherent voorkomen binnen de strategische documenten.

Strategische doelen SMART maken en classificeren.

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelstellingen.

Bepalen of deze eenduidige doelstellingen coherent voorkomen binnen de operationele documenten.

Operationele doelstellingen SMART maken en classificeren.

Het onderzoeken van de samenhang  tussen strategische doelen en operationele doelstellingen.

Informatie uit strategische en operationele documenten vertalen naar kennis ten behoeve van effectieve sturing en efficiente besluitvorming.

Aan de hand van o.a. organisatiebeschrijvingen, bedrijfsfuncties, en procesarchitectuur wordt het organisatielandschap gestructureerd.

Middels interview wordt het organisatielandschap gevalideerd

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelstellingen.

Bepalen of deze eenduidige doelstellingen coherent voorkomen binnen de operationele documenten.

Operationele doelstellingen SMART maken en classificeren.

Aan de hand van o.a. organisatiebeschrijvingen, bedrijfsfuncties, en procesarchitectuur wordt het organisatielandschap gestructureerd.

Middels interview wordt het organisatielandschap gevalideerd

De optimale route tussen doelen en doelstellingen bepalen.

Kennisbehoefte bepalen van doelen en doelstellingen om deze te bereiken

Het complete KnowledgeTrack pakket

STAP 1 – Vaststellen van de gewenste kennispositie

In deze fase brengen wij voor u op basis van beschikbare strategische en operationele informatie de organisatiedoelen en operationele doelstellingen in kaart.

Vervolgens worden de organisatiedoelen en operationele doelstellingen gekwantificeerd en op elkaar afgestemd zodat u deze informatie eenvoudig kunt vertalen naar kennis en daarmee voor u de optimale kennispositie ontstaat.

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelen.

Bepalen of deze eenduidige doelen  coherent voorkomen binnen de strategische documenten.

Strategische doelen SMART maken en classificeren.

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelstellingen.

Bepalen of deze eenduidige doelstellingen coherent voorkomen binnen de operationele documenten.

Operationele doelstellingen SMART maken en classificeren.

Het onderzoeken van de samenhang  tussen strategische doelen en operationele doelstellingen.

Informatie uit strategische en operationele documenten vertalen naar kennis ten behoeve van effectieve sturing en efficiente besluitvorming.

STAP 2 – Ontwerpen van de kenniskaart

Uw kennispositie is vanaf hier het startpunt geworden waarmee u effectief  door het organisatielandschap navigeert om uw organisatiedoelen te kunnen bereiken.

Daarbij is het belangrijk om het organisatielandschap goed in kaart te brengen. Om dit te bereiken brengen wij organisatiestructuur, doelstellingen, bedrijfsfuncties en bedrijfsprocessen samen.

Op deze manier ontstaat een duidelijk overzicht van het organisatielandschap.

Aan de hand van o.a. organisatiebeschrijvingen, bedrijfsfuncties, en procesarchitectuur wordt het organisatielandschap gestructureerd.

Middels interview wordt het organisatielandschap gevalideerd

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelstellingen.

Bepalen of deze eenduidige doelstellingen coherent voorkomen binnen de operationele documenten.

Operationele doelstellingen SMART maken en classificeren.

STAP 3 – Bepalen van de gewenste kennisroute

Met (1) de kennispositie en (2) de kenniskaart als startpunt van deze stap, bent u nu in staat om effectief te sturen door het organisatielandschap.

Daarom brengen wij voor u in deze stap  de beste kennisroute naar uw einddoel in kaart, zodat u beter kunt beslissen en efficient uw organisatiedoelen kunt bereiken.

Aan de hand van o.a. organisatiebeschrijvingen, bedrijfsfuncties, en procesarchitectuur wordt het organisatielandschap gestructureerd.

Middels interview wordt het organisatielandschap gevalideerd

De optimale route tussen doelen en doelstellingen bepalen.

Kennisbehoefte bepalen van doelen en doelstellingen om deze te bereiken

Grid Display

STAP 3 – Bepalen van de gewenste kennisroute

Met (1) de kennispositie en (2) de kenniskaart als startpunt van deze stap, bent u nu in staat om effectief te sturen door het organisatielandschap.

Daarom brengen wij voor u in deze stap  de beste kennisroute naar uw einddoel in kaart, zodat u beter kunt beslissen en efficient uw organisatiedoelen kunt bereiken.

Aan de hand van o.a. organisatiebeschrijvingen, bedrijfsfuncties, en procesarchitectuur wordt het organisatielandschap gestructureerd.

Middels interview wordt het organisatielandschap gevalideerd

De optimale route tussen doelen en doelstellingen bepalen.

Kennisbehoefte bepalen van doelen en doelstellingen om deze te bereiken

 • Resultaat:

  Inzicht in eigen kennispositie
  Overzicht in de vorm van een kenniskaart
  Overzicht in de gewenste kennisroute

 • Doorlooptijd:

  5 dagen

 • Investering:

  € 9950,
  Tijdelijk introductie aanbod, het complete KnowledgeTrack pakket  
   7950,-

✔ GRATIS WEBINAR

inclusief

✔ KNOWLEDGETRACK ANALYSE

STAP 1

Vaststellen van de gewenste kennispositie

STAP 2

Ontwerpen van de kenniskaart

STAP 3

Bepalen van de gewenste kennisroute

Wat is uw kennispositie?

Spreken u en uw organisatie op strategisch en operationeel niveau dezelfde taal, zodat u uw visie succesvol kunt vertalen naar uitvoering en zodoende beleidsdoelen kunt realiseren?

Hoe ziet uw organisatielandschap eruit?

En op welke locatie bevinden de geanalyseerde documenten zich binnen uw organisatielandschap?

Wat is de positie van uw organisatiedoelen en operationele doelstellingen en zijn deze op elkaar uitgelijnd binnen het organisatielandschap?

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelen.

Bepalen of deze eenduidige doelen  coherent voorkomen binnen de strategische documenten.

Strategische doelen SMART maken en classificeren.

Het scannen van uw strategische documenten op eenduidige doelstellingen.

Bepalen of deze eenduidige doelstellingen coherent voorkomen binnen de operationele documenten.

Operationele doelstellingen SMART maken en classificeren.

Het onderzoeken van de samenhang  tussen strategische doelen en operationele doelstellingen.

Informatie uit strategische en operationele documenten vertalen naar kennis ten behoeve van effectieve sturing en efficiente besluitvorming.

Aan de hand van o.a. organisatiebeschrijvingen, bedrijfsfuncties, en procesarchitectuur wordt het organisatielandschap gestructureerd.

Middels interview wordt het organisatielandschap gevalideerd

De geanaliseerde strategische en operationele documenten plotten op de organisatiestructuur.

De positie van strategische doelen en operationele doelstellingen bepalen op de kenniskaart.

Doelen en doelstellingen concreet maken en classificeren zodat deze doelen ook met naam voorkomen in informatiebronnen waar uit kennis wordt gedestilleerd.

De optimale route tussen doelen en doelstellingen bepalen.

Kennisbehoefte bepalen van doelen en doelstellingen om deze te bereiken.

UW DARK DATA IS GOUD WAARD!

In het digitale tijdperk is het belang van data voor onze organisatie niet meer weg te denken. Bestuurders en managers hebben dan ook de taak om de datagedreven organisatie op basis van de juiste informatie door het digitale tijdperk heen te loodsen.

WIL JE MEER WETEN?

In het artikel ‘Uw Dark data is Goud waard’ legt Robert Borkes alles uit, je ontvangt dit artikel direct na je inschrijving voor onze mailinglist!